0%
Advarsel: JavaScript er slått av i nettleseren eller for denne nettsiden. Det er ikke sikkert du kan svare på alle spørsmålene i denne undersøkelsen. Sjekk innstillingene i nettleseren.

Små og mellomstore bedrifters (SMBs) behov for økt smidighet (agility)/fleksibilitet i produksjon

 

 

Trinity er et EU-finansiert prosjekt som har som mål å øke smidigheten (agility)/fleksibiliteten i europeisk produksjonsindustri. Ved å demonstrere verdien av tingenes internett (IoT) og avansert roboteknologi for små og mellomstore bedrifter (SMB)  tar prosjektet sikte på å øke den industrielle bruken av disse muliggjørende teknologier . Trinity tilbyr europeiske SMB'er muligheten til å søke prosjektet om midler for å modernisere, forbedre og demonsterere bedriftens fleksible produksjonssystem. I denne spørreundersøkelsen trenger vi din hjelp til å avdekke spesielle behov som SMB'er står ovenfor fremover. Vi ber deg derfor om å hjelpe oss med å utvikle og fremme bruken av smidige (agile) produksjonssystemer ved å svare på følgende spørsmål. (Ytterligere informasjon om Trinity prosjektet finner du på vår hjemmeside: www.trinityrobotics.eu)

 

 

Denne undersøkelsen besvares anonymt.

Lagring av din besvarelse i denne undersøkelsen vil ikke inneholde informasjon om deg, med mindre et spørsmål i undersøkelsen spesielt har spurt deg om noe slikt.

Hvis du brukte en nøkkel for å besvare denne undersøkelsen skal du være klar over at nøkkelen ikke oppbevares sammen med besvarelsen din. Den blir oppbevart i en egen database uten mulighet for å koble svar og nøkkel. Nøkkelen kan kun brukes til å avgjøre om du har besvart undersøkelsen eller ikke. Dette gjøres for å overholde anonymitet og personvern.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 825196