0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Potrzeby MŚP w celu zwiększenia sprawności produkcji

 

 

Trinity to projekt finansowany przez UE w celu zwiększenia sprawności w europejskim przemyśle produkcyjnym. Wykazując wartość Internetu przedmiotów - technologii i zaawansowanej robotyki dla MŚP, projekt ma na celu przybliżenie tych technologii w zastosowaniach przemysłowych. Trinity oferuje możliwość ubiegania się o dofinansowanie dla wszystkich europejskich MŚP, które chcą wykazać poprawę sprawności produkcji we własnych przypadkach użycia (use-cases). Potrzebujemy Twojej pomocy w celu uwzględnienia szczególnych potrzeb i tematów MŚP w  przygotowywanym przez nas publicznym zaproszeniu do składania wniosków (Open Call).

Proszę pomóż nam zwiększyć zwinność w produkcjach, odpowiadając na poniższe pytania dotyczące sytuacji wyjściowej Twojej firmy i celów w digitalizacji i zwinności. Dalsze informacje na temat projektu Trinity można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.trinityrobotics.eu

 

 

Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 825196