0%
Varning: JavaScript är avstängt i din webbläsare. Du kanske inte kan svara på alla frågor i enkäten. Var vänlig kontrollera inställningarna i din webbläsare.

Behov för SMF att öka flexibiliteten i produktionen

 

 

Trinity är ett EU-finansierat projekt för att öka flexibiliteten i den europeiska tillverkningsindustrin. Genom att visa värdet av IoT-teknik och avancerad robotteknik för små och medelstora företag, syftar projektet till att möjliggöra industriella tillämpningar av dessa teknologier. Alla europeiska SMF som har intresse av att testa agil produktion i egna användarfall kan ansöka om finansiering via projektet. Vi behöver din hjälp för att identifiera de specifika behov och frågor som är intressanta för SMF och som kan adresseras i utlysningen. Genom att svara på följande frågor om ditt företags nuvarande situation och mål avseende digitalisering och flexibilitet ger du projektet möjlighet att stödja din verksamhet. Ytterligare information om Trinity projektet finns på vår hemsida: www.trinityrobotics.eu

 

 

Den här enkäten är anonym.

Ditt deltagande i denna enkät kommer inte innehålla någon identifierande infomation om dig, om inte någon specifik fråga i enkäten uttryckligen frågar om det.

Om du angav en behörighetskod för att komma in i denna enkät kommer den inte att sparas med dina svar. Behörighetskoderna hanteras i en separat databas och kommer endast att uppdateras för att visa om du fullföljt (eller inte fullföljt) din enkät. Det finns inget sätt att koppla behörighetskoderna till svaren.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 825196